"הנפש שלי עדינה, קשה לי להכיל את הסבל של משפחות הנפגעים אחרי הטבח" – הרב יגאל כהן

שיעורים נוספים