הרב, אחרי כל מה שעשיתי – אין לי תקנה! 😥 הרב שניר בסיפור מדהים נוגע במקום כואב אצל רבים

שיעורים נוספים