חודש כסלו הוא חודש מסוגל לניסים, אם רק נעשה את הדבר הבא – הרב ברוך רוזנבלום

שיעורים נוספים